📢📢برقراری پرواز مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان 📣📣
❌❌ شروع پرواز های مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان روزهای سه شنبه -جمعه❌❌سایر اعلانات